Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Medyczne Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych telefon  42 633 00 08     Łódź, ul. A. Próchnika 42

Asystentka Stomatologiczna - symbol cyfrowy zawodu 325101

Czas trwania nauki: 2 semestry

Uzyskany tytuł: Asystentka Stomatologiczna

Nauka

Nauka kierowana jest do osób dorosłych, posiadających wykształcenie średnie (szkoła na podbudowie szkoły średniej lecz matura nie jest konieczna). Zajęcia odbywają się przez rok tj. przez 2 semestry w systemie stacjonarnym, trzy razy w tygdniu. Przez ten czas słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego i tytułu asystentki stomatologicznej. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach.
Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu asystentki stomatologicznej bez ograniczeń wieku, przerywania dotychczasowego zatrudnienia czy studiów przez słuchaczy.

Rekrutacja

O terminy rekrutacji pytaj w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 42 633 00 08. Do procesu rekrutacji niezbędne są następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 3 fotografie (podpisane na odwrocie), ksero dowodu osobistego, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pobierania nauki zawodu.
Więcej informacji o rekrutacji do naszej szkoły, oraz druki do pobrania w formie elektronicznej znajdziesz w zakładce rekrutacja.

Program nauczania

Nazwa Przedmiotu Liczba godzin w tygodniu Łącznie w okresie nauczania
I II
Organizacja ochrony zdrowia 1 16
Prawo i ekonomika 1 16
Technologie informatyczne 1 16
Propedeutyka zawodu 1 16
Psychologia społeczna 1 16
Język niemiecki zawodowy 2 32
Język migowy 2 32
Anatomia i fizjologia 2 32
Patofizjologia 1 16
Pierwsza pomoc 1 16
Farmakologia stomatologiczna 1 1 32
Materiałoznawstwo stomatologiczne 2 2 64
Dokumentacja medyczna 1 16
Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej w praktyce 6 8 224
Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii 2 2 64
Praktyki zawodowe 80h 80h 160h
Podstawy przedsiębiorczości * 1 1 30
Razem 19 19

* dla słuchaczy, którzy nie mieli przedmiotu w programie szkoły średniej

Plany nauczania pozostałych naszych szkół znajdziesz w zakładce plany nauczania.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu. Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w gabinetach statologicznych, może asystować lekarzowi dentyście i zajmować się utrzymaniem gabinetu w gotowości do pracy.
Do zadań asystentki stomatologicznej należy:

 • współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów
 • opieka nad gabinetem stomatologicznym
 • współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
 • przygotowanie pacjentów do zabiegów
 • przygotowywanie gabinetu i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • rozróżnianie grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne
 • wyjaławianie, odkażanie oraz konserwowanie narzędzi i urządzeń stomatologicznych
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych
 • Szkoła

  Policealne Studium Asystentek Stomatologicznych jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

  Zapraszamy do obejrzenia wirtualnych wędrówek także po innych naszych szkołach

  Niedawno powstała wirtualna wędrówka po naszym Zespole Szkół. Zapraszamy do zwiedzenia także szkoły farmacji, szkoły masażu, szkoły opieki medycznej

  Lądek-Zdrój - Willa Natura - nasza górska baza edukacyjna

  Willa Natura to pensjonat położony na uboczu Uzdrowiska Lądek-Zdrój, blisko lasu, wyciągu narciarskiego, niedaleko do centrum zabiegowego Uzdrowiska. Posiadamy tam bazę szkoleniową, gdzie organizujemy warsztaty edukacyjne, sportowe i turnusy zdrowotne. Zapraszamy na stronę www.willanatura.pl i do zapoznania się z ofertą turnusów dla diabetyków oraz innych turnusów tematycznych.

  Bezpłatne kursy dla słuchaczy naszej szkoły

  Podejmując naukę w naszej Szkole oferujemy bezpłatne uczestnictwo w kursach zawodowych, językowych i zdrowotnych oraz w Szkole Języka Migowego.

  Perspektywy zawodowe Asystentki Stomatologicznej

  absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
  • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych
  • klinikach i poradniach dentystycznych
  • oddziałach chirurgii szczękowej
  • zespołach implantologicznych